Clinerion Ltd Contact Details:
Main address: Margarethenstrasse 47 4053 Basel, Switzerland ,
Tel:+41 61 865 60 60 , E-mail: info(at)clinerion.com Website:

Clinerion Patient Network Explorer

Clinerion Patient Network Explorer

Optimized study design, precise site selection and faster patient search and identification for clinical research - in real time.Sistem Güvenliği

PRS, Hibrit (Karma) bulut ve birbirinden bağımsız yapılan kurulumların oluşturduğu bir platformdur. Sorgular bulut üzerinden hastane altyapılarında kurulmuş, birbirinden bağımsız sunuculara gönderilir ve sonuçlar (aranan kriterlerlere uygun hasta sayısı) bulutta görüntülenmek üzere geri iletilir.

PRS’in hastanelerdeki PRS sunucularına ("Merkezlere") Bulut üzerinden direkt bağlantısı bulunmamaktadır. Hastane bünyesindeki hiçbir hasta verisi hastane sınırları dışına çıkarılmaz.

Anonimleştirilmiş hasta verileri yerel intranette kalır ve local PRS merkezlerinden PRS Bulutuna sadece istatistiksel sorgu sonuçları gönderilir (aranan kriterlerlere uygun hasta sayısı). Bulutun içerisinde hastalara ait herhangi bir veri bulunmaz. Bu sayede PRS bulut’a herhangi bir siber saldırı yapılsa bile hasta verilerine hiçbir şekilde ulaşılamayacaktır.

News / Events / Webinars