Clinerion Ltd Contact Details:
Main address: Margarethenstrasse 47 4053 Basel, Switzerland ,
Tel:+41 61 865 60 60 , E-mail: info(at)clinerion.com Website:

Clinerion Patient Network Explorer

Clinerion Patient Network Explorer

Optimized study design, precise site selection and faster patient search and identification for clinical research - in real time.

Clinerion Cookie Policy

Welcome to the Clinerion website. This website uses cookies. These cookies are used on your browser to understand how you are using our website. Using this website means you agree to our use of cookies. If you prefer not to have these cookies on your device, we advise you to disable them in your web browser settings. You accept the use of cookies by accepting this notice. You can read more details via our Privacy Policy page.

Privacy Policy page >


Veri Güvenliği ve Yönetimi

 

Clinerion’un veri güvenlik çerçevesi, “Güvenlik Politikası”, “Fiziksel ve Mantıksal Güvenlik ve İş Rehberleri” ve süreçler için tasarlanmış “Standart Operasyon Prosedürleri”ni içermektedir. Bu çerçeve, organizasyon genelinde Veri ve BT Güvenlik yönetimi için kuralları belirler.

Clinerion Güvenlik Politikası, bireylerin, varlıkların, bilgi ve itibarının korunması için kabul edilen değerleri ve süreçlerin yasal mevzuatlara uygunluğunu yansıtmaktadır. Buna ek olarak, bu ilkeler Clinerion'da benimsenen güvenlik kültürü için temel oluşturmaktadır. Bu güvenlik çerçevesi fiziksel ve fiziksel ve mantıksal güvenlik kapsamında veri güvenliğini sağlamaktadır.
 

Fiziksel Güvenlik

Clinerion'un sunucu altyapısı, İsviçre'de ISAE 3402 SSAE 16 Tip II Sertifikalı Veri Merkezi'nde barındırılmaktadır ve aşağıda belirtilen veri güvenliği politikaları ve prosedürlerine tabidir.

Bütün hastane merkezli sunucu kurulumları yerel mevzuatlar, yasal düzenlemeler ve otoriteler tarafından belirlenmiş rehberlere uygun olarak yapılır. Tüm bunlara ek olarak fiziksel güvenlik için aşağıdaki hususlar sağlanır:

  • Birey ve süreçlerin korunması
  • Raporlama, alarm organizasyonu ve kriz yönetimi ekibi.
     

Mantıksal Güvenlik

  • Erişilebilirlik: operasyonel ihtiyaçlara uygun bilgilere özelleştirilmiş ve kurallara bağlanmış bir erişim gerçekleştirilmelidir.
  • Gizlilik: özellikle gizli olarak tanımlanmış verilerin işlenmesinde mevzuat ve etik kurallara tam bir uyum sağlanmalıdır.
  • Dürüstlük: süreç ve veriler kapsamlı, doğru ve bütüncül bir şekilde ele alınmalıdır.
  • Yetkilendirme: PRS'deki her bir işleve erişim, tanımlanmış açık kullanıcı rollerine dayalı olarak, sistemin kurulduğu sağlık merkezi yönetimi tarafından belirlenir.

 

News / Events / Webinars